top of page
PVC дограма
PVC дограма

НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Стъклопакет с две съкла
СТЪКЛОПАКЕТИ

       Стъклопакета заема около 80% от площта на дограмата и през него се осъществяват голям процент от топлинните загуби и навлизането на шум. Инвеститора е добре да отдели средства за стъклопакет с по-високи топлоизолационни качества.

БЯЛО ФЛОАТ СТЪКЛО

          Това е най-масово използваното стъкло, с най-ниска цена и най-слаби топлоизолационни свойства.

НИСКОЕМИСИОННО (Ка) СТЪКЛО
Схема на отразяване на топлинни лъчи от Ка стъкло

        Всяко топло тяло излъчва инфрачервени лъчи. Ка стъклото се поставя, като вътрешно за стъклопакета и отразява топлинните лъчи в стаята. Това води до намаляване на загубите от лъчение и повишава топлоизолационните качества на стъклопакета, от там до по-висока температура на вътрешното стъкло и по-малка вероятност за конденз по него. Моето лично мнение е, че Ка стъклото е добре да се използва на всички изложения за гр. София. Някои колеги не го препоръчват за южно изложение, но не отчитат факта, че изстиването през зимата е много по-голямо от колкото прегряването през лятото. През летния период няма високотемпературни източници на инфрачервени лъчи в стаите, които биха повишили допълнително температурата в нея. Ка стъклото спрямо слънчевата топлина се държи като прозрачното стъкло.

ВИСОКОЕНЕРГИЙНО (4-сезонно) СТЪКЛО
Схема на отразяване на тплинни лъчи от стъкло 4 сезона

            Това е третото по използваемост стъкло. Четири сезонното стъклото не пропуска слънчевата топлина от вън на вътре към помещението лятото и зимата и задържа топлината в помещението от топлинен източник в стаята. Използвайки това стъкло ще ограничите проникването на топлина в помещението през всички сезони. Според нас е удачно да се използва на югозападно и западно изложение, защото при другите изложения загряването от слънцето през лятото е по-малко.

ЦВЕТНИ И ОРНАМЕНТНИ СТЪКЛА

        Тези стъкла се използват за да не си вижда през тях и да преминава светлина или за да има оцветяване за красота.

Предлагани от нас орнаментни стъкла
bottom of page